תעודות והסמכה

תינתן תעודת הסמכה מטעם “מכון ארנברג” בחתימת הרב שמחה כהן שליט”א. 
אפשרות לקבלת תעודה נוספת מטעם היח’ ללימודי תעודה קריית החינוך גבעת ושינגטון (בתוספת תשלום-לא חובה)